Wsparcie

Współorganizatorzy:

Organizator Fundacja Marszałkowska
Organizator Gmina Narewka
Organizator GOK Narewka
Organizator Wydział Mechaniczny PB

Patroni Medialni:

Patronat Medialny Telewizja Białystok
Patronat Medialny Radio Białystok
Patronat Medialny Wrota Podlasia
Patronat Medialny RC Przegląd Modelarski
Patronat Medialny Modelarz
Patronat Medialny Giełda RC

Patroni Honorowi:

Patronat Honorowy Komendant Wojewódzki

Patronat Honorowy
Patronat Honorowy Starosta Hajnowski
Patronat Honorowy Starosty Białostockiego
Patronat Honorowy
Patronat Honorowy Rektora Politechniki Białostockiej

Wsparcie:

Wsparcie 3D
Wsparcie Szkoła Latania Dragon

Wsparcie Aeroklub Białostocki
Wsparcie Extreme Water
Wsparcie Serczer Net
Wsparcie Uni Mag
Wsparcie Bank Techniki
Organizator Cuda Niewidy