Strona główna

Nagrodą za zdobycie PCEMW w 2019 roku jest dziewięciodniowy wyjazd do Chorwacji na wyspę RAB.

Wycieczkę / nagrodę dla zdobywcy pucharu ufundowała firma DAMPTOUR.

W 2019 roku widzieliśmy się:

21 – 23 czerwca: Siemianówka w Starym Dworze gm.Narewka

20 – 21 lipca: Miejsce w negocjacji

24 – 25 sierpnia: Zalew Porajski w Jastrzębiu, gm Poraj, pow. myszkowski, woj. śląskie

W aktualnościach można zaleźć szczegóły dotyczące spotkań opisanych powyżej.

Nagrodą za zdobycie PCEMW w 2019 roku jest dziewięciodniowy wyjazd do Chorwacji na wyspę RAB.

Wycieczkę / nagrodę dla zdobywcy pucharu ufundowała firma DAMPTOUR.